Heraldik

Inom företaget har vi stor vana att arbeta med släktvapen och andra heraldiska symboler.

Har Du ett original kan vi använda det och om det inte riktigt håller den kvalité som krävs för ett fint tryck kan vi bistå med bearbetning av bilden.

Saknar Du original har vi goda kontakter för att erhålla släktvapen, från Riddarhuset eller genom något av de bokverk som återger släktvapen.

Nedan exempel på vapensköldar – ett uppslag ur vapenboken ”Adliga vapensköldar i Sverige”:

Vad är heraldik?

Heraldik är läran om den typ av märken som kallas vapen och deras historia, men framföra allt regelverket för hur de utformas och används. Inom heraldiken finns och en särskild terminologi, vilken underlättar blasoneringen (beskrivningen) samt jämförelse mellan likartade vapen.

Den som vetenskapligt eller konstnärligt ägnar sig åt heraldik kallas heraldiker. Den som har som yrke att övervaka heraldiken kallas härold. under medeltiden användes även titeln vapenkung för den främste av härolderna (och i Storbrittanien gäller ännu titeln King of Arms).

I Sverige kom titeln riksheraldiker under 1600-talet att ersätta titeln vapenkung. Sedan 1953 finns befattningen statsheraldiker, som är en ämbetsman vid Riksarkivet i motsats till äldre tiders riksheraldiker, som var ett självständigt ämbete. Vid kungl. hovstaterna finns en särskild vapenmålare vid Kungl. Maj:ts orden som har ett visst ansvar för heraldiken inom ordensväsendet.

(källa: Wikipedia)