Bildformat

Släktvapen och andra bilder kan i datasammanhang lagras i en mängd olika bildformat, antingen som

 • raster-bilder med bildpunkter som beskriver bilden ungefär som ett rutigt papper med en färg i varje ruta kallad pixel

eller som

 • vektorbilder med kurvor och linjer som ritar upp bilden.

Dessutom finns olika färgsystem, från CMYK och RGB till NCS och PMS.

Våra rekommendationer

Länge ner på sidan listas ett antal bildformat men dem vi rekommenderar för olika sammanhang är:

 • fotografiska bilder: JPG med hög upplösning och låg komprimering
 • scannade bilder: JPG med hög upplösning och låg komprimering
 • logotyper: PDF om det är vektorlogo, PNG om det är rasterlogo
 • släktvapen: som logotyper

Observera att varje konvertering från ett format till ett annat riskerar förändra bilden så skicka gärna med bilden i ursprungligt format också.

Resterande information på denna sida är att betrakta som referensinformation och inget våra kunder normalt behöver känna till.

Vanliga rasterformat

Nedan ett antal vanliga filformat som används idag:

 • JPEG ”Joint Photographic Experts Group” är en standard för destruktiv komprimering som funkar bäst med digitala foton. För ritningar, logotyper och liknande är formatet olämpligt då fasta färgfält förändras.
 • PNG ”Portable Network Graphics” är ett format för digitala bilder som inte förändrar bilden och som stödjer genomskinlighet. Mycket vanligt på Internet för ikoner, ritningar, grafik med mer då fasta färgfält förblir intakta men lagras effektivt. Foton blir dock mycket utrymmeskrävande i PNG-format.
 • TIFF ”Tagged Image File Format” är ett filformat för rasterbilder skapat av Aldus och Microsoft för användning vid bildinläsning och Postscript-funktioner. Mindre vanligt idag och stöds normalt inte på Internet.
 • PCX ”PiCture eXchange” är ett äldre format för bilder på datorer.
 • BMP ”BitMaP” är ett äldre rasterformat utvecklat av Microsoft och användes mest i DOS och delvis i Windows.
 • PSD ”PhotoShop Document” är programmet Photoshop® med eget eget bildformat som normalt bara fungerar i just Photoshop. Stödjer bilder i flera lager och senare versioner har även vektor-funktioner.
 • RAW är ett bildformat som består av minimalt förändrad digital information direkt från bildsensorn (på kamera, scanner etc.). Formatet kallas därför oftast råformat på svenska eller digitalt negativ, som inte är direkt användbart som bild, men det innehåller all information som krävs för att skapa en bild.

Finns betydligt fler, särskilt som varje ritprogram normalt har sitt eget format för sina arbetsfiler.

Vanliga vektor-format

Bland vektor-formaten finns:

 • PDF ”Portable Document Format” är en delmängd av skrivarspråket Postscript och används för allt från digitala dokument till vektorbilder. Formatet skall garantera lika utseende på alla enheter.
 • EPS ”Encapsulated PostScript” är en större delmängd av Postscript och kräver mer av mottagaren för att kunna hanteras.
 • SVG ”Scalable Vector Graphics” är en webbstandard som ökat i populäritet och idag stöds av alla moderna webbläsare. Finns även komprimerade med ändelse .svgz.
 • WMF ”Windows Meta File” och EMF ”Enhanced Meta File” är ett enkelt och ett utvecklat vektor-format som stöds i flera Windows-program, inklusive Office-programmen.
 • AI ”Adobe Illustrator” är ett eget format för programmet Illustrator®.
 • CDR ”Corel DRaw” är ett eget format för programmet Corel Draw.

Då PDF-formatet närmast är gjort för att utbyta information mellan olika program och datormiljöer är det ofta lämpligt även för att överföra vektor-bilder, medan ritprogrammets eget format (som AI) används medan man bearbetar bilden.

Färgrymder

Att ange en färg, som ”gul”, kan göras på flera sätt för att det skall bli någorlunda exakt:

 • CMYK ”Cyan, Magenta, Yellow (gul), blacK (svart)” är en färgmodell för fyrfärgstryck med subtraktiv färgblandning som läggs på bl.a. vitt papper i både skrivare och tryckpressar.
 • RGB ”Red, Green, Blue” eller ”Rött, Grönt, Blått” är grundfärger för additiv färgblandning av emitterat ljus i bl.a. bildskärmar.
 • RAL ”Reichsausschuss für Lieferbedingungen” är ett äldre tyskt färgsystem för att skapa ett en enkel metod för att olika kulörer.
 • NCS ”Natural Color System” är ett internationellt färgbeteckningssystem för att specificera, kommunicera och kontrollera färg inom bl.a. design. Systemet baseras helt på teorin om hur människan ser färg.
 • PMS ”Pantone Matching System” är ett färgsystem för dekorfärger som finns återgivna i katalogen Color System på olika papperstyper. Före tryck blandas önskade färger med utgångspunkt från 14 st. standardfärger utifrån unika färgrecept. Systemet är enhetsberoende dvs. den resulterande kulören kan varierar beroende på omständigheter som vilket papper och vilken färgfilmstjocklek som används.